sectio1-prod-descr
dormakaba dKey

Teknisk information

Sammanfattning

MTL 9291 är ett batteridrivet hybridlås som kommunicerar via Bluetooth Low Energy (BLE). Låset öppnas via smartphone (operativsystem för Android/ Apple).

All elektronik är integrerad inne i låshuset och inga synliga enheter behöver monteras utanpå dörrbladet. Låset fungerar också helt mekaniskt med cylinder och dörrhandtag.

Montering av tillbehör (cylindrar, trycken och vred)

MTL 9291 skall monteras med dörrtrycke som har dubbelverkande returfjäder. För att uppnå låsklass 3 enligt SSF 3522 ska MTL 9291 låsas med nyckel och beslås med dubbla runda säkerhetscylindrar som är certifierade enligt SSF 3522, klass 3.

För att uppnå låsklass 2A enligt SSF 3522 ska låsning ske med nyckel eller vred. Låset ska beslås med rund säkerhetscylinder på utsidan och ett runt återfjädrande vred på dörrens insida. Saknar handtaget inbyggd returfjäder, använd de medföljande returfjädrarna.

 • Säkerhetslåsning
  Låsning sker med nyckel från både in- och utsida (SSF 3522, klass 3), alternativt med återfjädrande vred på dörrens insida (SSF 3522, klass 2A). Se ovan krav på cylindrar och vred.
 • Låsning med handtag
  Insidans eller utsidans handtag lyfts uppåt för att låshusets hakregel ska fällas ut. Dörrhandtagen blir i samband med denna rörelse urkopplade.
 • Upplåsning
  Upplåsning kan ske på två sätt: 1. via mobiltelefon (BLE) som aktiverar dörrhandtaget. Hakregeln dras då in med hjälp av handtagsrörelsen. 2. hakregeln dras in via nyckel eller vred. Dörrhandtaget aktiveras och öppning kan ske.
 • Automatisk upplåsning
  Låset är upplåst varje gång du kommer till din dörr efter att varit borta ifrån ditt hem. Funktionen bygger på s.k. geofencing där låset och telefonen kommunicerar när användarens telefon passerar in i det geografiska kommunikationsområdet. Kommunikation startar cirka 200 meter från dörren. Upplåsning sker cirka 5 meter från dörren. Om användaren inte öppnar dörren så återgår låset till låst läge. Automatisk upplåsning aktiveras i nyckel-appen.
 • Automatisk låsning
  Efter utpassering och dörren stängs så låser sig MTL 9291 automatiskt genom att handtagens funktion kopplas ur. Denna funktion aktiveras vid behov från adminstratörs-appen.

Produkt detaljer

dKey MTL 9192 hybridlås

Hakregellås certifierat enligt EN 14846. MTL 9291 uppfyller kraven som komponent i en låsenhet för fast montering, klass 3 i SSF 3522 utgåva 2.

Ref. rapport RISE 7P09381 EN 1634-1 (brandmotstånd). MTL 9291 är testat i oisolerade enkeldörrar av stålprofiler.

 • Mått:Låsstolpe: 225 mm × 22 mm. Låsdjup: 77 mm. Dorndjup: 50 mm
 • Låsurtag standard: SS 81 73 75, NS 3155, SFS 5208 
 • Material: Stållegeringar 75%, zinklegering 18%, nylon 7%
 • Driftspänning: 3,6 V litiumbatteri
 • Batteriets livslängd: Ca. 2 000 passeringar

dKey tillbehör

Alla tillbehör är för användning tillsammans med dormakaba dKey – certifierad digital låsenhet enligt SSF 3523, klass S3.

dKey Knappsats

dKey Knappsats är ett externt kodlås som kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Den trådlösa knappsatsen placeras fritt mellan 0-5 meter från låset. Rätt angiven kod låser upp låset. Fel PIN-kod 3 gånger blockerar knappsatsen tillfälligt.

 • Placering 0-5 meter från dörren med fri sikt
 • Rätt PIN-kod låser upp låset. Om du anger en felaktig PIN-kod tre gånger blockeras knappsatsen tillfälligt
 • Administration av dKey Knappsats sker i dKey admin-appen
 • Tillåter upp till 3 unika PIN-koder. Varje kod är 6 tecken lång
 • Bakgrundsbelyst för att förenkla användning i mörker
 • Två batterier av typ AA 1,5V
 • För längsta möjliga batterilivslängd rekommenderas litiumbatterier
 • Placering 0-5 meter från dörren, i fri sikt
 • Installeras dKey knappsats uppnås SSF 3523, klass S3 om dubbla runda säkerhetscylindrar är monterade

dKey Smart Hem-knapp

dKey Smart Hem-knapp är en extern, digital öppningsknapp som kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Administration av Smart Hem-knapp sker i dKey Admin-appen. Smart Hem-knappen har flera funktioner och kan placeras fritt inom 0-5 meter från låset. 

 • Administration av dKey Smart Hem-knapp sker i dKey Admin-appen
 • Drivs av ett enda batteri av typen CR2032, 3V
 • Via knapptryck kan låset öppnas (SSF 3523, klass S2)
 • Via knapptryck kan öppna-knappen avaktiveras (bortaläge) (SSF 3523, klass S3)
 • Om dKey Knappsats är installerad kan man via knapptryck avaktivera denna (nattläge)
 • Placering 0-5 meter från slussen, i fri sikt.
 • För högsta säkerhet finns möjlighet att aktivera kombinerat borta- och nattläge via Smart Hemknapp (SSF 3523, klass S3). 

dKey Nätverksenhet

dKey Nätverksenhet kopplas trådlöst upp mot Internet via lokalt WiFi och kommunicerar med styrkortet för MTL 9291 via Bluetooth Low Energy (BLE). Nätverksenheten ger möjlighet att se status och styra dormakaba dKey på distans, låsa/låsa upp samt hantera nycklar och koder.

Nätverksenheten ger även möjlighet att styra övriga dormakaba dKey tillbehör och dess funktion, såsom att aktivera eller inaktivera borta- eller nattläge.

 • Administration av dKey Nätverksenhet sker i dKey Admin-appen
 • USB-C kabel för strömförsörjning medföljer
 • Placering 0-5 meter från dörren med fri sikt
 • Strömadapter medföljer ej

Teknisk data

dKey Knappsats

 • Mått: 102,4 mm x 62,4 mm x 22 mm
 • Material: ABS-plast
 • Tätningsplatta: EPDM70
 • Driftspänning: 2 st batterier, AA 1,5 V
 • Utomhusbruk: IP44-klass vid montage med tätningsplatta

dKey Smart Hem-knapp

 • Mått: 51 mm x 41 mm x 13 mm
 • Material: ABS-plast
 • Monteringsplatta: ECOZEN
 • Driftspänning: Batteri CR2032, 3 V

dKey Nätverksenhet

 • Mått: 80 mm x 68 mm x 14 mm
 • Material: ABS-plast
 • Monteringsplatta: ECOZEN
 • Driftspänning: Kabel USB-C
 • WiFi-nätverk: 2.4 GHz

Downloads

Tekniska foldrar
Broschyrer och datablad

Köp dKey!

Kontakta din lokala dKey-partner för ett erbjudande.